اخبار لباس های فوتبال لوشامپیونه فرانسه

طرح احتمالی لباس دوم پاریس 2021

بررسی لباس دوم پاریس 2021- 2020

طبق آخرین اخبار از بررسی لباس دوم پاریس 2021 نشان از یک لباس به زمینه سفید را میدهد. جزئیات سورمه ای و قرمز روی سفید کار میشود. یقه پیراهن بصورت یقه لبه دار و دو دکمه و به رنگ سورمه … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
تصویر احتمالی لباس سوم پاریس 2021

بررسی لباس سوم پاریس 2021- 2020

آخرین اخبار بررسی لباس سوم پاریس 2021 نشان میدهد این لباس الهام گرفته از یک کفش Air Max کلاسیک است. لباس اول و دوم پاریس نایک کار شد در حالی که لباس سوم جردن خواهد بود. احتمالا لباس چهار نیز … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
تصویر احتمالی لباس اول پاریس 2021

بررسی لباس اول پاریس 2021- 2020

آخرین اخبار از بررسی لباس اول پاریس 2021 نشان میدهد حدس ها و گفته های قبلی صحت دارد و لباس پاریس به رنگ سرمه ای بوده و در وسط لباس یک نوار پهن قرمز کار شده است و در کنار … ادامه مطلب

0دیدگاه ها