با توجه به قواره های مختلفی که لباس های فوتبال دارند بهترین گزینه پر کردن راهنمای سایزبندی لباس فوتبال می باشد. بعد از اندازه گیری دقیق عرض و ارتفاع و ثبت آن در سفارش ما سعی میکنیم نزدیک ترین اندازه را برای شما بفرستیم اما اگر اندازه هایی که شما یاد داشت کردید دچار مشکل باشد حتما با شما تماس گرفته می شود.

روش صحیح اندازه گیری برای تکمیل راهنمای سایزبندی لباس فوتبال

1-از لباس کشی برای اندازه گیری استفاده نشود

2-قبل از اندازه گیری لباس کامل صاف روی زمین پهن شود

3-متر را بصورت دقیق روی لباس قرار دهید و اندازه دقیق لباس را یادداشت نمایید.

4-در صورتی که میخواهید لباس قدری آزاد تر و یا بلند تر برای شما ارسال شود در توضیحات سفارش یادداشت کنید و از تغییر اندازه ها خودداری کنید.

5-لطفا برای اندازه گیری از وجب و یا روش های مشابه خودداری کنید زیرا تفاوت بین هر سایز حدود دو سانت می باشد و اگر اندازه شما دقیق نباشد امکان ارسال سایز دقیق وجود ندارد

6- حتما دقت شود لباس باید روی زمین پهن شود و اندازه گیری نباید توی تن انجام شود.