لباس هایی که چاپ نداشته باشن از جمله اسم و شماره،تگ و … امکان تعویض یا بازگشت کامل رو دارن فقط هزینه های ارسال به عهده مشتری میباشند.