ارسال سریع (مراکز استان ها) در فوتیلند

در این روش سفارش های ثبت شده تا ساعت 11:00 هر روز ارسال میشود و در غیراینصورت روز بعد ارسال میگردد. زمان تحویل برای مراکز استان ها 1 یا 2 روز کاری بعد از ارسال است.

هزینه ارسال در این روش برای تهران 55000 تومان می باشد و برای شهرستان ها 65000ت اگر آدرس شما از مرکز شهر دور باشد ممکن است بیشتر شود.

تعطیلات رسمی و جمعه ها توزیع وجود ندارد

محل تحویل کالا در این روش درب منزل شما می باشد.