تمام محصولات فروشگاه فوتیلند بصورت واردات مستقیم(بدون واسطه) هستند. که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت رو دارن.تمامی لباس ها بالاترین کیفیت موجود در ایران رو دارن و همچنین کمترین قیمت در بازار.